Kontakt

PRVI KORAK d.o.o.
Bul. Mihajla Pupina 10E 141
11070 Novi Beograd
Telefon: 011 2100 147
Mobilni: 062 241746
office@prvikorak.rs

PIB

Prvi korak d.o.o.
Preduzeće za trgovinu i usluge u oblasti prometa
Bulevar Mihajlo Pupin 10E/141
Beograd – Novi Beograd
PIB: 100011444
MBR: 17091662

Prodajni objekti

Gospodska 6, Zemun
Telefon: 062/241 764

Masarikov trg 13, Zemun
Telefon: 062/241 746